Contact
Naast hun werk als vrijwilliger voor de 'Commissie Leefbaarheid' hebben bestuur en leden van de commissie
in veel gevallen ook nog hun dagelijkse werkkring en gezin. Een druk bestaan dus. Houd u daarom vooral
rekening met hun privacy. Natuurlijk mag u in voorkomende gevallen de telefoon pakken, maar doe dit dan bij
voorkeur 's-middags tussen vijf en zes uur.

Het liefst zien wij echter dat u een eerste contact legt per e-mail. Betreffende persoon kan dan op het voor
hem of haar meest geschikte tijdstip contact met u opnemen.