Hier de Foto's van de Sinterklaas viering 2006
Burgemeester Zaneveldstraat 1 - 215
Archief
WIJKVERENIGING "de FLAT",
POSTBUS 207 ,
3140 AE MAASSLUIS.
PERSBERICHT

In 2005 startte Wijkvereniging de Flat een jaarlijks terugkerende "goede-doelendag".
De eerste was voor Sri-Lanka en leverde ongeveer € 1200,-- op.
De tweede, vorig jaar, was bestemd voor Senegal en deze dag eindigde met een eindtotaal van ruim € 2000,--.

Nu, 2007, heeft de organisatie niet lang na hoeven te denken waar ze het dit jaar voor zouden doen.
Een van onze leden, RVS medewerker Huub Nijkamp, deed heel veel voor de Stichting Doe Een Wens.
Met hem spraken we dan ook af 2007 voor deze stichting te bestemmen.
Jammer genoeg hebben we september 2006 afscheid moeten nemen van Huub vanwege zijn overlijden aan een zeer
ernstige ziekte.
Na overleg met zijn vrouw Monique, hebben wij toestemming gekregen om het stukje levenswerk van Huub voort te
zetten en dus toch een donatiedag voor genoemde stichting te organiseren.
Deze dag is nu gepland vrijdag 27 april a.s.
Het beloofd een groots spektakel te worden en werkt als een olievlek en daarom was op voorhand onze wijkvereniging
te klein.
Doordat Huub ook selectiespeler was bij MSV '71 denken wij een goed onderkomen te hebben gevonden in de
Mega-tent van deze geweldige voetbalvereniging welke zij bij de vraag van onze kant spontaan en belangeloos
beschikbaar stelden op de vrijdagavond tijdens hun Mega-week in april.
In deze tent kunnen ongeveer 600 mensen en die hopen wij ook te mogen begroeten op 27 april a.s.

De entree is gesteld op € 2,50 p.p., waarvoor u een geweldige avond krijgt voorgeschoteld met veel artiesten welke
ook belangeloos optreden.
Uw entreegeld is bestemd voor de Stichting Doe Een Wens.
Alle andere sponseringen zijn natuurlijk welkom en deze komen ook al binnen .
Mede door sponsering, entreegelden en donaties hopen wij een mooi bedrag binnen te krijgen voor de stichting die
heel goed werk verricht om een laatste wens van een ernstig ziek kind te vervullen. Kijk eens op www.doeeenwens.nl
en overtuig uzelf.
Een laatste wens wordt waarheid door uw steun.

Wij, het bestuur van Wijkvereniging de Flat, nodigen u dan ook gaarne uit op deze geweldige avond op 27 april a.s.
De aanvang van deze avond is gesteld op 19.30 uur en de officiële opening zal worden verricht door burgemeester
Koos Karssen van Maassluis.

Graag allemaal tot ziens op de donatiedag Doe Een Wens en let ook op onze grote advertentie met het volledige
programma.
Namens het actiecomité,

Ria Derwort
H.Heesbeen
L.Vis
Alexander Dekker
Corry Dekker


Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u bellen naar:
010-5914392 of
0618-559270