Het standpunt van de Commissie Leefbaarheid is intussen bij velen van u bekend. Waarom dit standpunt van
de CLB? Vanwege de leefbaarheid!
Die leefbaarheid zien wij namelijk steeds verder naar het 0-punt dalen; niet alleen in de hoogbouw, maar ook
in de Boezemanstraat.
In de afgelopen paar jaar hebben wij vele stadsnomaden uit omliggende regiogemeenten de
Burgemeesterswijk als woonlocatie zien kiezen. Een volgende stap naar een sloopnominatie-woning en
opnieuw een verhuiskostenvergoeding in het vooruitzicht.
Deze bewoners hebben en krijgen ook geen binding met de wijk of de omgeving en zelfs niet met het
complex of de woning waarin zij wonen.
Vele langdurige bewoners uit zowel hoogbouw als Boezemanstraat vertrekken, omdat het niet langer leefbaar
meer is. En deze langdurige bewoners vertrekken zonder verhuiskostenvergoeding (ondanks 20, 30 of zelfs
meer jaren trouwe huurder te zijn geweest).
Niemand kan in de toekomst kijken, ook wij niet, maar als de Boezemanstraat wordt verkocht of deels
verhuurd en verkocht, kan na een paar jaar blijken dat dit een verkeerd idee is geweest. Wij, bewoners en
bewonerscommissie, hebben de afgelopen 5 jaar de achteruitgang van de leefbaarheid in de wijk met lede
ogen moeten aanzien.
Mocht er toch voor die optie gekozen worden: dan kan dit niet meer hersteld worden, kopers kan je immers
niet "zomaar" uit hun huis verwijderen!
En dan blijkt er in de toekomst een "rotte appel" te zijn achtergebleven in een prachtige nieuwbouwwijk.
Onze deskundige, Steunpunt Wonen, heeft ons een voorbeeld aangereikt van het project "De Horsten" in
Rotterdam; daar heeft men bestaande bouw laten staan tussen nieuwbouw en men heeft daar zeer veel spijt
van gekregen.Indien echter gekozen wordt voor voorlopig handhaven van de Boezemanstraat, een besluit hierover naar
een later stadium op te schuiven en de woningen te labellen voor starters in de huursector, kan een eventuele
vergissing van nu, in de toekomst wŤl ongedaan gemaakt worden. En kunnen zowel MDM, Gemeente en
OCB later hierover altijd nog een standpunt innemen.
Aan de mentaliteit van bewoners kan vooralsnog weinig gedaan worden. Dat kost alleen maar heel veel geld
op beheersgebied; is dat de toekomst van de nieuwe Burgemeesterswijk waard?
Hurende starters kunnen ook potentiŽle kopers van de komende nieuwbouw worden.
Ook met kopende starters krijg je in de toekomst een verloop, ook zij kunnen die potentiŽle kopers van de
nieuwbouw zijn: grotere woning, nieuwbouwwoning of eengezinswoning.
Het laten staan en verkopen van de Boezemanstraat heeft nog een nadeel voor de toekomstige nieuwe
Burgemeesterswijk. Deze 104 woningen zullen worden meegeteld in de 40% sociale huur- en koopwoningen
van het Masterplan.
Doordat er in Hof Zuid een fout werd gemaakt, zodat er geen sociale koopwoningen gebouwd konden
worden, zou dit worden ingehaald in de tweede 2e fase (Dommisseplein en Lotsystraat).
Dat gebeurt dus nu niet! Er wordt voor die fase nu gesproken over 80 sociale eengezinswoningen, 80
middelduur en 80 woningen in de categorie duur.
OCB spreekt zelfs over een behoorlijke inhaalslag van 27% naar 35% als de Boezemanstraat blijft staan. Dat
houdt in dat er een extra inhaalslag gemaakt moet worden voor fase 3. (Of uiteindelijk ook hoogbouwflats
laten staan??).
Volgens ons staat er in het oorspronkelijke Masterplan of in de Realisatieovereenkomst dat er 40% van de
nieuw te bouwen woningen in de sociale sector moeten vallen. In dit percentage mag dan dus het eventueel
laten staan van bestaande woningen niet meegerekend worden!
Wij vragen u dan ook heel goed na te denken en heel goed te bekijken wat voor de toekomstige nieuwe
Burgemeesterswijk het beste is; niet alleen op stedenbouwkundig gebied, maar vooral op beheer(s)- en
leefbaarheidgebied.

M.Derwort-Lievaart
Voorzitter

Inspraak Commissievergadering d.d. 3 april 2007
Op 3 april 2007 werd tijdens de eerste ronde gesproken over een huismeester aanstellen in de
Boezemanstraat, indien deze woningen zouden blijven staan. Er is daar nooit eerder een huismeester
geweest.
Daarbij moest ik plots denken aan het weghalen van de huismeesters bij de hoogbouwflats.
In juli 1999 werden de huismeesters vervangen door wijkmeesters. Dat is achteraf een verkeerde beslissing
gebleken.
In 2001 (dus amper 2 jaar later) waren er flatcontactpersonen nodig in de hoogbouw om als extra ogen voor
de wijkmeesters te fungeren.
Nu, anno 2007, is er sprake dat er weer huismeesters worden aangesteld, omdat bewoners dus blijkbaar niet
zonder wakend oog kunnen.
Een bijzonder voorbeeld hiervan is het complex de Peperklip in Rotterdam-Zuid, waaraan het bestuur van de
CLB vorige week een bezoek heeft gebracht.
Vestia heeft de Peperklip 5 jaar geleden gekocht (voor weinig geld) en is daar zťťr rigoureus begonnen met
het weer leefbaar maken van dit complex.
Na 5 jaar en vele tienduizenden euro's begint het langzamerhand vruchten af te werpen. Maar toch ÖÖÖÖ,
de komende twee jaar durft Vestia het complex nog niet los te laten, uit angst voor terugval.
Gisteravond heeft een tiental bewoners uit een der Zaneveldstraten aan de bel getrokken, de noodklok
geluidt. Zij zijn het zat om nog langer in de "rotzooi" te moeten wonen; zij pikken het niet langer meer. Zij
voelen zich in de steek gelaten door de MDM en willen dat er nu eindelijk eens iets aan de verdere
verpaupering van hun woon- en leefomgeving gedaan wordt.
Zij zijn fase 3 en moeten dus nog een paar jaar wachten!
Het Masterplan wordt opengebroken vanwege een financiŽle kwestie.
Het opknappen van de Boezemanstraat zal ook veel geld kosten. In hoeverre zijn er dan nog financiŽn
beschikbaar om daarnaast de komende jaren ook de hoogbouw beheersbaar en leefbaar te houden? Ook
dat zal veel geld kosten. Dubbel op dus. Zou het dan niet beter zijn om door te gaan met de geplande
nieuwbouw?
Naar ons idee komt complexen laten staan de leefbaarheid niet ten goede.Dhr.Bulthuis zei in een interview met de Digitale Stad: slopen kan altijd, beter is het om te kijken waar de pijn
zit in de Burgemeesterswijk. Wij als bewoners weten en voelen waar de pijn zit, en wij willen dat die pijn
ophoudt.
Een mooie nieuwe Burgemeesterswijk, een nieuwe start, dat is wat het oorspronkelijke Masterplan inhoudt.
En daar streven wij naar.


Ria Derwort, voorzitter

Inspraak Commissievergadering d.d. 17 april 2007