Vraag en antwoord
Op deze pagina worden vragen beantwoord die niet alleen bij u, maar mogelijk bij
meerdere bewoners van de Burgemeesterswijk leven. Zit u met zo'n vraag,
schroom daarom niet en zend uw vraag naar het bestuur van de Commissie
Leefbaarheid. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk persoonlijk
beantwoorden. Daarnaast zullen wij uw vraag (met weglating van uw volledige
achternaam) met de beantwoording op deze pagina plaatsen, zodat anderen er
ook hun voordeel mee kunnen doen.