Wijk op de schop 2005
Juni 2005
De Hof van Zuid bijna bouwrijp
Op de locatie Hof van Zuid vorderen de werzaamheden gestaag. De bouwwegen, waaronder ook de
toekomstige Lijsterlaan, zijn aangelegd. De oude riolering is nu in zijn geheel verwijderd en de berg granulaat,
die de laatste weken zichtbaar kleiner is geworden, wordt afgevoerd. Ook wordt de laatste hand gelegd aan
laatste streng van het nieuwe rioolstelsel. Rest daarna nog het nodige grond- en opruimingswerk.
Aan de Merellaan breekt een nieuwe bouwfase breekt aan....
Aan de hand van tekeningen, waar je als leek niets van snapt, doen de betonvlechters en timmerlieden hun
werk. Onlangs is er een nieuwe bekisting aangebracht waarna een voorlopige werkvloer gestort werd. Deze zal
als basis dienen voor de definitieve vloer, waarvoor weer een nieuwe bekisting wordt gemaakt. Op de
tekentafels is met alles rekeningen gehouden. Uitsparingen voor het riool en andere leidingen zijn ingenieus in
de plannen opgenomen en ook de toekomstige liftkelder is al zichtbaar. Als weer nieuwe materialen voor
bekistingen worden aangevoerd is dat een teken dat het storten van de definitieve vloer niet lang meer op zich
zal laten wachten. Dan zal met de 'echte' bouw van de eerste toren worden begonnen.
Voor de passant zo maar in 'the middle of nowhere' zijn de ijzervlechters begonnen aan een nieuwe
constructie. Het is echter een zorgvuldig uitgemeten plek voor de liftkelder van de derde toren.
Eind juni wordt begonnen met de werkelijke bouw van de Willem Barentsztoren. De toren in wording komt
boven het maaiveld. Allerhande materialen worden aangevoerd en de eerste wand met een hoogte van 7 meter
en een lengte van 6,75 meter, welke onderdeel van de bekisting zal gaan vormen, is gesplaatst. Alhoewel alles
nauwkeurig op tekening is aangegeven dient er nog het nodige op de werkplek zelf aangepast te worden. Maar
als de ijzervlechters de bewapening van betonijzer hebben aangebracht en de tweede wand, die de bekisting
compleet maakt, is geplaatst kan het sorten van het beton in de eerste wand beginnen.
Op 29 juni is men zover dat de tweede wand kan worden gestort. Dit storten dient met beleid te gebeuren want
er komt door de 22,5 kubieke meter van deze grijze substantie een enorme zijwaartse druk op de wanden te
staan. Daarom wordt er op aanwijzingen van aanpikkelateur Marc zorgvuldig van links naar rechts gestort. Met
een zogenaamde trilnaald, die een gigantische vibratie teweegbrengt, wordt het beton verdicht. Met het op en
neer halen van deze naald komt de nog aanwezige lucht in het beton naar boven. Na een dag is het beton
dermate gehard dat de bekisting verwijderd kan worden. Al met al is het plaatsen van de wanden een zeer
tijdrovend karwei waarbij het voor buitenstaanders lijkt alsof de bouw nauwelijks vordert. Niets is echter minder
waar.
28 juni - de laatste paal!
De omwonenden van de bouwlocatie Merellaan kunnen opgelucht
ademhalen. De laatste van de ruim vijfhonderd palen ging vandaag de
grond in. Hierna zal voor deze wijkbewoners een periode van
ongekende rust volgen. De buurt kan ook op een doordeweekse dag
weer eens uitslapen.
Niet alleen passerende mannelijke voorbijgangers zullen de sterk
visuele bedrijvigheid missen. Dames, al of niet lopend achter de
kinderwagen of gezeten op een fiets, zullen de complimenten van de
heiploeg waarschijnlijk ook missen.
Voor één van de wijkbewoners was het slaan van deze laatste paal
aanleiding de vier heiers spontaan op een blikje 'fris' te tracteren
waarvan na beëindigen van het werk, gretig gebruik werd gemaakt.
Voor de heistelling gedemonteerd werd was er gelukkig nog even gelegenheid om nog eens naar 33 meter
hoogte te stijgen en te genieten van het panorama, met bovenstaand plaatje als resultaat. Wellicht dat in het
najaar, als de lucht eens kraakhelder is en de lift aan de torenkraan is gemonteerd, nog eens een serie mooie
foto´s gemaakt kan worden, maar dan van 60 meter hoogte.....