Wie is Wie
Wijkmeesters Burgemeesterswijk
Buurtagent
Ik ben in januari 1972 in Rotterdam geboren. Na mijn middelbare school ben ik daar naar de
zeevaartschool gegaan. Vlak bij deze school bevond zich de Rivierpolitie
Rotterdam-Rijnmond. Iedere keer dat ik naar school ging en langs de Rivierpolitie liep,
kreeg ik steeds meer de kriebels om naar de politie te gaan. Vervolgens heb ik
gesolliciteerd bij de Politie Rotterdam-Rijnmond en heb ik mijn opleiding in Lochem
gevolgd. Na mijn opleiding, op 1 januari 1992, ben ik geplaatst aan het hoofdbureau van
politie in Rotterdam-Centrum. Ik heb daar vier jaar gewerkt en ik heb in verschillende teams
gezeten, onder andere bij het politiepostje bij het Centraal Statio in verband met de
drugsoverlast op perron '0' en een aantal maanden bij de afdeling 'Veel Voorkomende
Criminaliteit'.
Ik ben in 1962 in Schiedam geboren en woon daar nog steeds. Toen ik 16 jaar was ben ik
de bouw ingegaan. Als timmerman. Ik heb daarna diverse vakopleidingen gedaan en ben in
2000 als tegelzetter-stucadoor bij de Woning Stichting Maassluis gaan werken.
M'n opleiding 'onderhoudsopzichter' kwam me goed van pas want toen er een vacature
voor een toezichthouder in de Burgemeesterswijk kwam heb ik daar meteen naar
gesolliciteerd. Het is een baan waarbij ik het prima naar m'n zin heb. Altijd buiten. Weer en
wind deert me niet. De contacten met bewoners en flatcontactpersonen ervaar ik als heel
positief. Sinds 17 mei 2004 heb ik een nieuwe collega, Ron van der Hoeven, met wie het
heel prettig samenwerken is.

Ron Koevermans
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen het fijn te vinden niet in Maassluis te wonen. Als ik nu naar huis ga kan ik
tenminste 'de deur achter me dichttrekken'. Ik weet van collega's dat zij zelfs bij het boodschappen doen,
dus buitenhun werktijd, ook nog wel eens aangesproken worden over klachten enzo.
De komende jaren zie ik veel positieve dingen in de wijk gebeuren. Het wordt vooral een mooie wijk waar het
voor de bewoners heel goed wonen en voor mij heel goed werken is. Dat het de komende tijd ook heel
arbeidsintensief zal worden met sloop en nieuwbouw vindt ik geen probleem. Als het contact met de
bewoners maar goed is.
Oh ja, wat ik ook nog kwijt wil, dat zijn m'n hobby's. Voetbal en fitness. En m'n dochter begeleiden die op een
heel leuk niveau aan judo doet.

Bert Nootenboom
Casiano Pires
Hans van Berkum
Hans en Casiano houden de binnen en de buiten boel
van de flat schoon en bij . Dit doet Hans voor de Burg.
Zaneveldstraat en Casiano voor de Burg.
Wesselinkstraat