Wijk op de schop 2005
Augustus 2005
De bouwvakvakantie zit erop en er wordt weer hard gewerkt aan het plaatsen van de systeemsteigers. Een
wirwar van buizen verrijst waarbij je je als buitenstaander afvraagt of er eigenlijk wel enig systeem inzit. Na een
paar dagen als de breedplaatvloer voor een deel is gelegd, komt er tekening in en wordt een begin gemaakt
met het maken van de bekisting voor de balken die de kolommen met elkaar zullen verbinden.
In week 34 zijn de heipalen van de torens Abel Tasman en Jacob
Roggeveen uitgegraven en wordt begonnen met het plaatsen van
de werkvloer.
Eerst worden op gelijke onderlinge afstand de z.g. broodjes
geplaatst. De hoogte wordt exact bepaald met behulp van een
waterpasinstrument. Deze broodjes zullen straks weer de basis
voor de bekisting van de fundering vormen. Als vervolgens de
grond is geŽgaliseerd kan de werkvloer worden gestort, waarna
met het koppensnellen begonnen kan worden. In de meeste
gevallen worden de koppen van de heipalen met een grijper
gekraakt, maar omdat de heipalen hier zo dicht op elkaar staan,
dient een en ander pneumatisch met de hand te gebeuren.
In deze week krijgen de steigerbouwers
assistentie van een nieuw aangetrokken ploeg.
De steigerbouw vordert nu zienderogen en
Marc en zijn collega's kunnen zich nu
hoofdzakelijk bezighouden met het maken van
de bekisting zodat aan het einde van week 34
en begin week 35 de tussenvloeren van de
Willem Barentsztoren gestort kunnen worden.
Op maandag 29 augustus wordt de tweede
tussenvloer gestort. Met precisie wordt het beton
doserend gestort, verspreid en vervolgens met de
trilnaald verdicht. Om de vloer, die een dikte van 23
centimeter heeft, een glad oppervlak te geven wordt
gebruik gemaakt van wel een heel vernuftig
machientje, de zogenaamde drijfrei, of zoals de
jongens op de werkvloer hem gewoon noemen: 'de
trilbalk'.
Op de plaats waar de Abel Tasmantoren zal verrijzen
zijn inmiddels de materialen aangevoerd om de
bewapening te vlechten. De broodjes zijn geplaatst
en de werkvloer is gestort. Dit is het moment dat de
koppensnellers met hun pneumatische beitels aan
de slag kunnen om het overtollige beton van de
koppen van de heipalen te verwijderen. Hierna
worden op de werkvloer de planken geplaatst die de
basis zullen vormen waarop straks de bekisting zal
worden gemonteerd.
Er staat nu een woud van steigers op de werkvloer. Op de systeemsteigers worden om de veertig centimeter
balken gelged. Zij vormen de basis waarop de bewapening en de bekisting zal rusten. Zij zullen straks een
enorm gewicht moeten dragen van zowel de balken die de kolommen met elkaar zullen verbinden, als de
eerste verdieping die hierna gestort zal worden.