Wijk op de schop 2005
Juli 2005
Het storten van de kolommen is een arbeidsintensief karwei. Maar liefst 24 kolommen
zullen straks de toren gaan dragen. Zij hebben daarbij elk een afmeting van 70 x 70
centimeter. Een uitzonderlijke afmeting, waardoor het moeilijk was om de goede
bekisting te vinden. Deze bijzondere bekisting is aan de onderkant rondom voorzien
van stalen binten (kransen). Zij moeten de bekisting behoeden voor uit elkaar spatten
tijdens het beton storten
Er wordt gezaagd en getimmerd dat het een lieve lust is. Bewapening en bekistingen
worden geplaatst en er wordt vrijwel dagelijks beton gestort. Op de werkvloer heerst
dan ook een enorme bedrijvigheid. Wat vooral opvalt is de veelzijdigheid van de
bouwvakkers. Staan ze het ene moment een kolom te stellen, even later zijn ze bezig
met hamer en cirkelzaag en passant staan ze ook nog even een stuk bewapening te
vlechten.
Bij de start van de bouwvakvakantie zijn alle kolommen gestort. Straks zal de bouw in een snel tempo verder
gaan. Dan wordt begonnen met het storten van de wanden en de vloeren. De toren zal dan één verdieping
per week gaan klimmen!
Wie zich afvraagt of de schuine kolommen op de vier hoeken gestort zijn voor de sier, kan meteen gerust
gesteld worden. Het is om de stabiliteit van de toren te waarborgen.
Op 19 juli, één dag voor de bouwvakvakantie is de lang tegemoet geziene lift aan
de kraan gemonteerd. Het betekent voor Henk Sieben dat hij niet meer elke dag
z'n zestig meter zal moeten klimmen en dalen. De uitnodiging om eens boven bij
hem op visite te komen is inmiddels in dank aangenomen.
Eind juli, de bouwput van de tweede toren ligt er troosteloos
bij. De koppen van de heipalen zijn uitgegraven en niets wijst
op een systematisch geheel waarop ooit een woontoren zal
moeten staan. Toch zal ook hier over een paar maanden een
fundering verrijzen waarbij elke centimeter op de tekentafels
is uitgedacht.