Wijk op de schop 2005
April 2005
Op de bouwlocatie Merellaan ligt het werk ogenschijnlijk stil. Wel worden daar werkketen en materiaalloodsen
geplaatst. Aan de andere kant van de Merellaan is voor de argeloze voorbijganger ook niets spectaculairs te
beleven. Toch heerst daar nog steeds een behoorlijke bedrijvigheid. Drie verschillende aannemers zijn hier
aan het werk, elk voor een ander karwei. Het gaat hierbij om het verwijderen van de oude en aanleggen van
de nieuwe riolering. Hetzelfde geldt voor de leidingen van de KPN. Weer een andere aannemer zorgt voor de
leidingen voor de energievoorziening. Dat de aannemers elkaar niet in de weg lopen of in de wielen rijden
vraagt een zeer doordachte co÷rdinatie.
EÚn van de eerste plaatsen waar de nieuwe riolering wordt aangelegd is in de verlegde Boezemanstraat. Ook
hier is weer met behulp van electonische apparatuur exact berekend op welke plaatsen de huisaansluitingen
dienen te komen.
Bij de nieuwbouw in de Burgemeesterswijk is de blik ook al op de toekomst gericht. Er worden twee afvoeren
gelegd. Een bruine en een grijze. Dit voor de in de toekomst geplande gescheiden afvoer van het afvalwater.
De grijze afvoer is bestemd voor het 'schone' hemelwater. De bruine afvoer voor... juist, u hebt het goed
geraden.
Het aanleggen van het hoofdriool vraagt
rigoreuze verkeersmaatregelen. De Dr. jan
Schoutenlaan wordt, daar waar hij overgaat
in de Lijsterlaan, voor een paar weken voor
een groot deel afgesloten en opengelegd
omdat het hoofriool hier onder het wegdek
ligt. De aansluiting op het bestaande
hoofdriool ligt hier bovendien op een diepte
van drie meter. Omdat het grondwaterpeil
hier op tachtig centimeter staat is een
intensieve bronbemaling dus van zeer
groot belang, willen de werklui hun werk uit
kunnen voeren en 's avonds met droge
voeten thuiskomen.
Als de werkzaamheden rond de aanleg van het rioleringsstelsel voltooid zijn zal ook op deze locatie een
grondige inspectie van het riool volgen. Dit wordt gedaan door middel van een mini-robot die vanuit een
controlewagen wordt bestuurd. Feilloos laat hij op monitoren het inwendige van het riool zien. Afhankelijk van
de capaciteit van het mobiele technische centrum kan deze robot in het rioleringsstelsel een afstand afleggen
van tweehonderd tot vierhonderd meter.