Wijk op de schop 2005
Maart 2005
Maart was meteorologisch
gezien een maand van grote
tegenstellingen. Lag de wijk
begin maart onder een
prachtige witte deken, twee
weken later deed de lente
uitbundig van zich spreken.
Verwondelijk dat, ondanks al het
voorbij gegane sloopgeweld, de
crocussen zich hiervan kennelijk
niets aangetrokken schijnen te
hebben en gewoon blijven
luisteren naar de wetten van de
natuur.
Het zou de puzzelplaat van de week kunnen zijn, maar mogelijk weten hondenbezitters nog wel waar dit
paaltje heeft gestaan . 'Geen opruimplicht' vermeld het bordje. De vraag is echter of honden nog wel de
behoefte hebben hier hun behoefte te doen.
'Bouwrijp maken'
twee kleine woorden, een groot karwei
Al in december 2004 is begonnen met de aanleg van de riolering op de locatie Merellaan. Een karwei dat vlot
verliep omdat het 'slechts'om drie aansluitingen tot aan de te bouwen torens ging. Last van oude leidingen
etc. had men hier practisch niet, want er was hier in het verleden immers geen dichte bebouwing. Het enige
waar men eigenlijk rekening mee en zorg voor diende te houden was de afstortleiding van het
Hoogheemraadschap.
De berg granulaat waarvan velen zich afvroegen wat men daar nou mee aan moest, slinkt gestaag. Een groot
deel ervan wordt gebruikt voor de aanleg van bouwwegen in de wijk. Of de uitgegraven lantaarnpalen ergens
anders nog een functie zullen krijgen blijft een onbeantwoorde vraag.
Materiaal voor de nieuwe gas- en waterleidingen worden aangevoerd, maar eerst dient een ander karwei
geklaard te worden. Eerst moeten de oude leidingen en rioleringen uit de grond. Onderwijl wordt ook een
geul gegraven waar straks de hoofriolering en een toekomstige straat komt te liggen.
Kleurig zijn de leidingen die worden aangelegd. Groen voor de kabelverbinding die straks voor beeld en
geluid in de huiskamers moeten zorgen, blauw voor het KPN-verkeer, rood voor de leidingen met hoog- en
middelspanning en grijs voor laagspanningsleidingen.
In maart wordt ook de eerste nieuwbouw in de wijk gepleegd. Of liever gezegd, geplaatst. Het gebouwtje dat
de in de flat aan de Burgemeester van de Brandelerstraat geplaatste telefooncentrale zal vervangen.
Dagenlang zijn monteurs bezig met het uitpluizen van de kabels om honderden draadjes, op een voor een
buitenstaander onbegrijpelijke manier, aan elkaar te verbinden.