Wijk op de schop 2005
Januari 2005
Wat er aan de eerste feestpaal van 19 januari vooraf ging....
Natuurlijk gingen er nogal wat voorbereidingen aan vooraf voordat de feestpaal op 19 januari de grond in
ging.
Op 10 januari werd begonnen met de opbouw van de heistelling tot een hoogte van negenendertig meter. Bij
deze hoogte kan de stelling zichzelf namelijk nog net opheffen. Hierna volgde een grondige wettelijk
voorgeschreven inspectie, te vergelijken met een APK keuring voor onze auto. Na deze inspectie werd de
stelling gestreken om het nog ontbrekende stuk van zes meter tussen te plaatsen. Nu was echter wel de hulp
van een liftkraan nodig om de heistelling in verticale stand te brengen.
De grond wordt tot de juiste hoogte aangevuld met zand, rijplaten worden naar hun plaats gebracht, Er wordt
een 'brug' geplaatst over de persleiding van het Hoogheemraadschap, de stalen korven die de bewapening
van de heipalen zullen vormen worden aangevoerd en de laatste piketpaaltjes worden, na zorgvuldig
uitmeten, in de grond geslagen.
Als dan ook nog de deksels (zij vormen de bodem van de heipaal in spé) zijn geplaatst kan het eigenlijke
heiwerk beginnen.
Op17 januari 2005 gaat dan ook daadwerkelijk de eerste paal voor de eerste toren de grond in.
De posities van een aantal piketpaaltjes wordt voor alle zekerheid nog een keer gecontroleerd.
Het eigenlijke heiwerk kan beginnen.
Het slaan van een heipaal lijkt op zich een simpele bezigheid. Door het bedienen van een paar knopjes in de
cabine gaat de buis vanzelf de grond in. Ook hier is de werkelijkheid anders. Door middel van een
dieselagregaat wordt een hydraulische druk opgebouwd. Deze wordt samengeperst waarna het eigenlijke
heiblok, dat binnen de ommanteling zit, met kracht naar beneden valt. In dit geval zal dat gebeuren met een
kracht tussen de 4,5 en 9 ton. Er worden dus rake klappen uitgedeeld. De buis moet met minimaal 15 slagen
per 25 centimeter tot op de gwenste diepte worden geslagen. Dit wordt door de hei-opzichter nauwkeurig op
papier bijgehouden en deze zogenaamde kalender wordt ter goedkeuring aan de constructeur van het object
gezonden. Als de buis op de juiste diepte is wordt de korf geplaatst en de buis volgestort met zo'n vijf
kubieke meter beton.
Hierna wordt met korte krachtige slagen de buis langzaam omhooggetrokken door 'tegenovergesteld' te
heien. Na de buis tot op de juiste hoogte te hebben gevuld wordt deze met krachtige slagen weer naar boven
getrokken, waarna het proces weer van voren af aan begint.
Op 11 februari is de laatste van de 165 heipalen voor de Willem Barentsztoren de grond ingegaan. Hierna
wordt de heistelling gedemonteerd en klaargemaakt voor transport naar een ander karwei. Planning is dat het
heiwerk in april 2005 hervat zal worden. Dan zullen de palen voor de tweede en derde toren geslagen
worden.