Wijk op de schop 2005
Februari 2005
Begin februari wordt een begin gemaakt
met het bouwrijp maken van de bouwlocatie
van de toekomstige 'Hof van Zuid'. Alles wat
ook maar enigzins herinnert aan bewoning in
dit gebied zal moeten worden verwijderd,
zowel boven als onder het maaiveld.
Begonnen wordt met het kappen van de
bomen. De geselcteerde bomen welke te
zijner tijd een plaatsje zullen krijgen in de
nieuwe wijk, worden in de week van 21-25
februari verplaatst naar het bomendepot aan
de Westlandseweg.
Op maandag 21 februari vangt de
omvangrijke operatie aan. De eerder in
het bomendepot geplaatste linden krijgen
gezelschap van de vijfentwintig nog te
verplaatsen bomen.
Met diepladers en telekranen wordt het
karwei uitgevoerd, waarbij het met name
voor de chauffeurs van de diepladers
vooral in bochten een kunstig
manouvreren is.
Evenals bij de eerder geplante linden worden ook deze bomen weer boven het maaiveld geplaatst, dit in
verband met de drassige ondergrond. De folie welke tussen kluit en omringende grond wordt geplaatst zorgt
er voor dat de wortelkluit en de nieuw te vormen haarwortels een compacte wortelkluit gaan vormen. Om
extra wortelgroei te bewerkstelligen wordt tussen folie en wortelkluit voedzame grond aangebracht. Zij zorgt
voor een optimale groei op deze nieuwe locatie.
Moest de stam bij de in november 2004 verplaatste bomen vanwege een dunne schors ingezwachteld
worden om te veel verdamping tegen te gaan, deze voorzorgsmaatregel is in dit geval niet nodig.
Ook nu worden de bomen weer verankerd om ze te behoeden tegen omwaaien waarbij in sommige gevallen
de bomen niet boven-, maar ondergronds worden verankerd. En juist dit verankeren is dermate tijdrovend dat
het verplaatsten van de bomen een hele week in beslag neemt.
Als afrondend geheel krijgen alle bomen in het bomendepot hun eigen identieke nummer. Zo weet men
precies waar de bomen vandaan komen en op welke plek zij in het te zijner tijd aan te leggen wijkpark hun
nieuwe plaats dienen te krijgen.