Wijk op de schop 2004

Na afrondende werkzaamheden wordt eind december 2004 de locatie, waar in de toekomst de 'Hof van
Zuid' zal verrijzen, officieel overgedragen aan de Ontwikkelingscombinatie Burgemeesterswijk.

December 2004
De landmeters zijn weer met hun GPS apparatuur langs geweest en hebben de laatste heipalen ingemeten
waarna deze door de kraan worden afgetopt. Rest het verwijderen van de laatste funderingen en de nodige
opruimwerkzaamheden. Het zal niet lang meer duren of voor de direct omwonenden zal (tijdelijk) een in lange
tijd niet gekende rust terugkeren.
Er is nog maar heel weinig dat herinnert aan dit deel van de Burgemeesterswijk. Een rijstraat, trottoirbanden
en lantaarnpalen geven nog aan waar ooit flats hebben gestaan. Maar wie verder kijkt ziet toch nog wel wat
meer dingen die herinneren aan vroegere bewoning.
Porta Musica
'Porta Musica', eens een kleuterschool en later het onderkomen van onder andere 'Het Wapen van
Maassluis' en 'Balletstudio Westside' moet in verband met de herstructurering van de wijk ook het veld
ruimen. Een karwei dat overigens in enkele dagen geklaard is.
Ook voor de breker is het karwei geklaard en wordt op een dieplader afgevoerd.
Op één plek blijft de bronnering voorlopig nog in de grond zitten en ook op andere punten blijven de buizen,
die als meetpunt dienen, voorlopig ook gehandhaafd, want van de DCMR (Milieudienst Rijnmond) heeft nog
geen officiële goedkeuring gegeven dat de sanering naar wettelijke normen is uitgevoerd. De rapprtage is al
een tijd onderweg, maar ook hier draaien ambtelijke molens langzaam. Het hek zal dus nog even om de
voormalige slooplocatie blijven staan.
Op de bouwlocatie aan de Merellaan licht een zogenaamde overstortleiding van het Hoogheemraadschap.
Deze zal in geval van calamiteiten in het rioleringsnet ingeschakeld moeten worden. Mocht deze
overstortleiding, bijvoorbeeld ten gevolge van de heiwerkzaamheden, in dat geval onklaar blijken te zijn en
niet binnen vier uur operationeel, dan zal dit grote gevolgen hebben voor het hele Westland.
Daarom zijn ter bescherming van deze leiding een groot aantal meetpunten (zakbakens) op deze leiding
aangebracht zodat met elektronische meetapparatuur bepaald kan worden of deze exact op zijn plaats blijft
liggen.