Wijk op de schop 2004

Transformatorhuisjes, meetpunten van de Milieudienst Rijnmond, het zijn gekende gebouwtjes die ook in de
Burgemeesterswijk op verschillende plaatsen aanwezig zijn. Zo ook in de laatst afgebroken flat aan de
Burgemeester Rippingstraat. De daar ondergebrachte gemeenschappelijke voorziening dient intact te blijven
en zal te zijner tijd in een nieuwe behuizing worden ondergebracht.
Omdat de kraan met zijn brute kracht hier onherstelbare schade zou veroorzaken komt hiervoor een
gespecialiseerd bedrijf, dat zijn hand niet omdraait voor het doorzagen van muren van een meter dikte, met
een diamantzaag het intact te houden gebouw scheiden.

Het afbakenen van de eerste bouwlocatie

November 2004
Op 1 november begint de kraan aan zijn voorlopig laatste grote karwei. De flat aan de Burgemeester
Rippingstraat is namelijk de laatste van de zes sloopflats in fase 1.
Een tiental meters verderop gaat de breker, zij het met tijdelijke onderbrekingen, nog steeds door met het
betonpuin tot granulaat vermalen. 8000 ton van dit materiaal zal in de wijk blijven voor gebruik van de
toekomstige wegenbouw.
Als op 4 november ook deze laatste flat is neergehaald vertrekt de machtige 50 tons kraan, die in de
afgelopen maanden een min of meer vetrouwd gezicht in deze buurt is geworden, naar een nieuw karwei bij
Shell in Pernis. Het resterende werk, zoals het verkleinen van het puin, verwijderen van de fundering en
andere opruimwerkzaamheden, zal door zijn kleinere broeders worden gedaan.

Menigeen zal zich na deze eerste herplanting afgevraagd hebben of het allemaal niet wat netter had gekund.
"De bomen zijn nog ingepakt en staan op heuveltjes. Bovendien is het nu een moddertroep", zo hoorden wij
daags na de herplanting een aantal voorbijgangers zeggen.

Dat de bomen verhoogd zijn geplant komt doordat de grond in dit gebied erg drassig is. Bewoners uit de
directe omgeving kunnen dit beamen. Na een fikse regenbui vormen zich in dit gebied meteen plassen. De
wortels zouden in zo'n geval in het water komen te staan en dit zou, door de staat waarin zij op dit moment
verkeren, fataal zijn voor de bomen.

Om de overlevingskansen van de bomen zo optimaal mogelijk te maken is er bij het herplanten om de kluit
van de boom een ruime ring van folie aangebracht. Tussen deze folie en de kluit is aarde van een goede
kwaliteit toegevoegd zodat de omstandigheden voor het groeien van de nieuwe wortels optimaal is. Een
goede 'worteling' is van levensbelang voor het behoud van de bomen.

Dat de bomen nog 'ingepakt staan' heeft niets te maken met een bescherming tegen de kou, maar het moet
de verdamping via de stam tegengaan.

Om te maken dat de bomen niet bij de lichtste storm om zullen waaien zijn ze door middel van een stelsel
van palen, waarvan er nu nog drie boven de grond uitsteken, in de grond verankerd.
Toen de bomen gearriveerd waren kon het eigenlijke karwei beginnen; het herplanten. Gadegeslagen en
aangemoedigd door de aanwezigen rondde wethouder Arnold Keyzer de hem toebedeelde klus af door met
geoefende hand deze herplanting te voltooien. Nadat hij uit handen van Karel Sant, directeur van Panagro ,
een kruik met geestrijk vocht had ontvangen was het natuurlijk tijd voor een toepasselijke speech, waarbij
lovende woorden werden gesproken over de inspanningen van velen om een respectabel aantal bomen te
behouden voor het park in de 'nieuwe' Burgemeesterswijk.
In alle vroegte wordt een begin gemaakt met het verplaatsen van de bomen. Na losgestoken te zijn worden
de bomen een voor een naar het bomendepot gebracht waar zich tegen één uur, gewapend met paraplu's,
een klein gezelschap heeft verzameld.
Op donderdag 18 november 2004 kwamen een aantal officials, genodigden en belangstellenden naar de
groenstrook tussen de Westlandseweg en de Burgemeester Zaneveldstraat om een zestal bomen te
herplanten die tussen de voormalige sloopflats wel heel erg in de verdrukking kwamen te staan door de daar
gestaag groeiende berg betonpuin.
De te herplanten linden zijn de eerste van 46 bomen welke een tijdelijke plek zullen vinden in het
bomendepot aan de noordkant van de Burgemeesterswijk. De overige bomen zullen begin 2005 volgen.
In die tijd beginnen zich ook aan de andere zijde van de Merellaan een aantal activiteiten te ontwikkelen. Het
plaatsen van een hekwerk dat de toekomstige bouwlocatie zal markeren. Bomen zijn gekapt en er wordt een
aanvang gemaakt met de sanering van de op een antal plaatsen vervuilde bodem. Geruchten beginnen de
ronde te doen dat op 19 januari 2005 de eerste paal voor de eerste woontoren de grond in zal gaan.
Boom(ver)plantdag in de Burgemeesterswijk