Wijk op de schop 2004

29 oktober 2004. De asbestsaneerders zijn zojuist uit de laatste flat aan de Burgemeester Rippingstraat
vertrokken. Reden om, nu de flat geen 'verboden' gebied meer is, nog eenmaal de trappen te beklimmen
van de laatste Elementumflat uit fase 1 en een overzichtsfoto van het sloopterrein te maken.
Oktober 2004
Zoals eerder gezegd breekt er voor de direct omwonenden een periode van betrekkkelijke rust aan nu de
breker voor een periode naar een ander karwei verplaatst is. De flats aan de Burgemeester Van de
Brandelerstraat zijn neergehaald en de kraanmachinist houdt zich voornamelijk bezig met het verkleinen van
de stukken betonpuin. De asbestsaneerders hebben hun 'intrek' genomen in hun laatste object; de flat aan
de Burgemeester Rippingstraat.
Vroeger werden de Elementumflats verwarmd door middel van oliegestookte blokverwarming. Met de komst
van het aardgastijdperk werd overgegaan op gasgestookte installaties en werden de olietanks, die
ondergronds geplaatst waren, verwijderd.
Bij drie van de zes sloopflats van fase 1 blijkt dat, na het nemen van bodemmonsters, op plaatsen waar de
olietanks gelegen hebben de grond vervuild is. Tot op een diepte van anderhalf tot twee meter worden
daarom door een milieukundig begeleider van 'Syncera De Straat', een bedrijf dat gespecialiseerd is in
bodemsanering, bodemmonsters genomen welke voor onderzoek naar het laboratorium gaan.
De eerste saneringsklus vindt plaats in de Burgemeester van de Brandelerstraat. Daar wordt op 20 oktober
de zogenaamde bronnering gezet. Daarbij worden om het verontreinigde stuk grond slangen met op de kop
gemonteerde filters met waterdruk de grond ingedreven. Deze bronnering dient om door middel van pompen
het grondwaterpeil omlaag te brengen zodat de verontreinigde grond afgegraven kan worden.

Het opgepompte grondwater wordt naar een lange bak met drie compartimenten gepompt waarin onderin
'doorlaten' zijn aangebracht voor de doorstroming van het water. Olie is lichter dan water en dat betekent dat
bij het laatste compartiment nagenoeg alleen de olieresten over zijn. Deze substantie zal, evenals de
afgegraven grond, worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf. Het water wordt afgevoerd via het riool.

In de grond ligt een wirwar van, veelal niet meer gebruikte kabels. Het kan bij de graafwerkzaamheden wel
eens gebeuren dat zo'n kabel beschadigd raakt. In dit geval betrof het een (buiten dienst zijnde) kabel van de
KPN. Omdat deze kabel met een lengte van tweehonderd meter in de toekomst mogelijk nog dienst zou
kunnen doen, wordt hij voor alle zekerheid toch weer gerepareerd.
22 oktober 2004. De sanering is gestaakt omdat het grondwaterpeil op een te hoog niveau blijft staan,
hetgeen verder afgraven onmogelijk maakt. Na het weekend wordt de bronnering uitgebreid en worden er
extra pompen bijgeplaatst. Deze eerste bodemsanering blijft echter een 'zorgenkind' omdat het geruime tijd
zal duren voordat de goedkeuring afgegeven wordt en verder gegaan kan worden met het opruimen van de
funderingsresten.
Verdieping na verdieping zijn de asbestsaneerders gezakt en op de begande grond aangekomen. Hun
karwei zit er bijna op. Na hen zullen de leegslopers komen om nog achtergebleven materialen op te ruimen.
Nog diezelfde dag wordt begonnen met de voorbereidingen voor de sloop van deze laatste flat. Tot de
tweede verdieping worden de galerijplaten verwijderd. De sloop van fase 1 gaat zijn laatste fase in.