Wijk op de schop 2004
Augustus 2004De eerste week van augustus; Na het inmeten van de oude heipalen worden deze tot op een diepte van
ongeveer 2.50 meter onder het maaiveld uitgegraven, om vervolgens op een diepte van 2.00 meter
afgebroken en verwijderd te worden. Hierna kan het restant van de fundering verwijderd en afgevoerd worden
naar het veld tussen de Burg. van Rees-, Van de Brandeler- en Rippingstraat.


Dan rest nog slechts het egaliseren van het terrein en een laatste schoonmaak, waarbij onder andere nog
achtergebleven stukjes dakbedekking worden verzameld.


Het verwijderen van de dakbedekking vordert gestaag. Wel worden, kennelijk omdat er elders in het land
een ongeval heeft plaatsgevonden, de veiligheidsnormen nog verder aangescherpt en moeten de mensen
die op het dak werken in het vervolg 'gezekerd' zijn.

Ook het strippen van de flats aan de binnenzijde, waarbij alles wat los en vast zit verwijderd wordt, verloopt
volgens plan.

Voor de asbestsaneerders zit het niet bepaald mee. Het werk is heel intensief en vraagt daardoor meer tijd
dan aanvankelijk werd aange-nomen.

In afwachting van het moment dat de asbestsaneerders klaar zijn met de flat aan de Burgemeester van de
Brandelerstraat begint de kraan alvast met het 'verkleinen' van de stukken puin zodat de breker, die op termijn
zal arriveren, het verwerken kan.Het neerhalen van een flat is en blijft een fascinerend gebeuren, met name als het gaat om de sloop van de
kop van een flat. Ondanks het vakmanschap van de machinist op de kraan kan het gebeuren dat er toch weer
onverwachte dingen gebeuren die menig passant met verwondering gadeslaat.
Het neerhalen van de flat aan de Burg. van de Brandelerstraat gebeurt in anderhalve dag. Een recordtijd? De
grap doet de ronde dat dit komt omdat de kraanmachinist zojuist van zijn drie weken durende vakantie is
terug gekeerd en daardoor dubbel gemotiveerd was.


Na het neerhalen van de flat wordt het verkleinen van het puin hervat en als op 30 augustus ook deze klus
geklaard is vertrekt de kraan voor enige tijd naar een ander karwei elders in het land.
Er volgen dan in de wijk twee weken van betrekkelijke rust waarbij slechts het geluid van de pneumatische
beitels van de asbestsaneerders hoorbaar is. Mogelijk is dit een periode om eens terug te kijken naar de
dingen die in de afgelopen maanden zijn gepasseerd en door alle sloopactiviteiten aan de aandacht zijn
ontsnapt.