Wijk op de schop 2004
Mei 2004
Nieuwe borden verschijnen in de wijk

Er verschijnen nog nooit eerder in onze wijk gesignaleerde borden. Zelfs een
argeloze passant kan het nu niet meer ontgaan. Hier wordt gesloopt. En dat zal
de eerste maanden zo blijven. Totdat de grond opnieuw bouwrijp gemaakt is en
met de wederopbouw van de wijk begonnen kan worden.
Mei 2004
Als de allerlaatste bewoners vertrokken zijn volgen de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Gasmeters
en geisers worden afgekoppeld, electriciteitsmeters gedemonteerd en ook de gasmeters voor de
blokverwarming worden verwijderd.
De handslopers nemen hun intrek in de flats en laten zich niet onbetuigd. Uit de ooit zo goed verzorgde
tuintjes wordt de beplanting verwijderd, want er moet werkruimte gemaakt worden. De houten platen worden
weer van de gevels gehaald en afgevoerd.
Bij het gadeslaan van de werkzaamheden wordt één ding wel heel snel duidelijk: Dit is geen vak voor watjes.
Mei 2004
De asbestsanering

Vroeger was het een algemeen gebruiksvoorwerp: Het asbest sudderplaatje op het gasstel. Ouderen
herinneren zich ook vast nog de asbestplaat onder de kolenkachel. Het werd daar geplaatst uit
veiligheidsoverwegingen zodat de onderliggende houten vloer niet in brand kon raken, want asbest was
immers onbrandbaar. Ook in de bouw gebruikte men asbest. In ventilatiekanalen werd asbest verwerkt. In dit
geval is er ook asbest verwerkt in de gevelplaten van de flats en werden de kozijnen gekit met lijm waarin…
asbest verwerkt was.
Tegenwoordig weten we dat asbest zeer schadelijke stoffen bevat die, als stofdeeltjes vrijgekomen in de
buitenlucht, een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Daarom worden, alvorens met de werkelijke
sloop te beginnen, die delen waarin asbest zit verwijderd. Een karwei dat met de grootste voorzichtigheid
wordt uitgevoerd en omgeven is met uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Het terrein betreden zonder
speciale kleding en masker is dan ook ten strengste verboden.
De afgevoerde materialen worden na het verwijderen in een container ingepakt, om daarna volgens de
voorschriften te worden afgevoerd naar een daartoe aangewezen plaats om daar tot in lengte van dagen te
blijven liggen, want de ooit zo geprezen onbrandbaarheid van asbest blijkt nu een groot probleem. Het is niet
te vernietigen.
Met regelmaat worden rustpauzes ingelast. Twee uur werken wordt gevolgd door één uur rust, want het
werken - zeker met de maskers met luchtfilter op - vraagt een grote fysieke inspanning. Elke pauze begint
dan ook met een grondige douchebeurt waarbij zelfs de gebruikte pakken en verdere gedragen kleding
vernietigd dienen te worden. Aan het einde van de dag volgt uiteraard weer een douchebeurt.
Mei 2004
Op 27 mei worden de liftmotoren en regelkasten van de zes sloopflats in veiligheid gebracht. Deze motoren
worden niet meer gemaakt en reparatie is een dure, zo niet onmogelijke aangelegenheid. Het licht dus voor
de hand dat deze apparatuur opgeslagen wordt om waar en wanneer dat nodig is, opnieuw ingezet te
worden.