Wijk op de schop 2004
april 2004
Het aflsuiten van de waterleiding en demonteren van de watermeters

Zodra er vier boven elkaar liggende woningen - een streng - verlaten zijn, wordt de waterleiding afgekoppeld
en de watermeters weggehaald. Een karwei waarvoor het Waterleidingbedrijf Europoort regelmatig in de wijk
gesignaleerd wordt.
7 april 2004
De eerste sloophekken zijn geplaatst

Het uur van de waarheid nadert. De slopers zijn al in de wijk gesignaleerd en binnen een paar weken zullen
de eerste zware vrachtwagens door de wijk rijden. Een beeld dat de komende jaren een normaal dagelijks
verschijnsel in de wijk zal worden.
8 april 2004
De brandweer in actie

Helaas vonden een aantal medewijkbewoners (?) het nodig van de sloopflats aan de Burgemeester
Schwartzlaan een aantal ruiten in te gooien. Hierdoor ontstonden wel gevaarlijke situaties waarbij glasstukken
in de sponningen bleven staan waarbij het niet denkbeeldig was dat stukken glas bij windvlagen naar
beneden zouden vallen, met alle mogelijke gevolgen. Gelukkig bracht de brandweer uitkomst en verwijderde
het overtollige glas voordat er ongelukken zouden kunnen gebeuren.
Eind april 2004
De hekken worden om de eerste flats geplaatst
en de slopers arriveren met hun werkkeet.

In de vroege ochtend van 16 april arriveert de firma Lekkerkerk met een wagen hekken. Deze worden in een
rap tempo om de eerste sloopflat flat geplaatst. De omgeving begint een trieste aanblik te krijgen. Alle leven
lijkt uit dit deel van de wijk weg te vloeien. Getuige de was die nog ergens op een balkon aan de waslijn
hangt, is echter nog niet iedereen vertrokken.
Als een paar dagen later de slopersaannemer zijn keet komt plaatsen lijkt het begin van de sloop
onmiskenbaar dichtbij te komen. Menigeen ziet met gemengde gevoelens de komende weken tegemoet,
want hoe je het ook wendt of keert, een stukje Maassluis staat op het punt te verdwijnen.