Wijk op de schop 2004
februari 2004
Flevo Geotechniek uit Lelystad verricht grondonderzoek bestaande uit sonderingen (mechanische
weerstand) en boringen (samenstelling ondergrond).
Omdat dit gebied vroeger uit moeras bestond, wordt met de huidige technische beschikbare middelen tot
een diepte van 20 tot 30 meter onder het maaiveld de ondergrond verkent en in kaart gebracht. Met dit
onderzoek wordt het inrichtingsplan mede gestalte gegeven betreffende de wegen en ondergrondse
infrastructuur.
Later zal hetzelfde bedrijf voor de geplande woningbouw onderzoek uitvoeren om de fundering van de
gebouwen te bepalen in aantal en afmetingen van de palen.

Het weekend van 28-29 februari 2004
Het weekend van 28-29 februari was voor een aantal zogenaamde uitverhuizers de uiterlijke datum waarop zij
hun woning moesten verlaten. Achterblijvende bewoners waren hier een weekend lang getuige van.